جزئيات خبر


آموختن شیوه پختن زغال لیمو 1396/05/01

شرکت تولید زغال اروند دستگاه تولید زغال آن به طریق حرارت دهی غیر مستقیم کار می کند


 شرکت تولید زغال اروند دستگاه تولید زغال آن به طریق حرارت دهی غیر مستقیم کار می کند و چوب و زغال در حرارت مستقیم و شعله آتش قرار نمیگیرند، به دلیل اینکه حرارتی که به قسمت های تحتانی دستگاه تولید زغال طبق محاسبات متالوژی صورت گرفته است. و در مناطقی مانند مناطق خشک و نیمه مرطوب و مکان هایی که سطح آن ها از سطح آب دریا پایین تر باشد صورت می گیرد.

آموزش علم فنی برای پختن زغال لیمو :

 امروزه و در این دوره جدید دستگاه تولید زغال لیمو را ما به وسیله تجربیاتی که از نیاکان خویش آموخته ایم تولید می کنیم وحتی کشورهایی همانند چین هم دسترسی به این تکنولوژی را ندارند. این دستگاه تولید زغال دارای فیلتر ضد دود بوده و اتوماتیک است و باعث آلودگی نمی شود. دستگاه تولید زغال 3جداره همراه با دستگاه اکسیژن می باشند. این دستگاه تولید زغال مجهز به دستگاه سرکه گیر، خنک کننده و فیلتر دودگیر هستند.

ساير اخبار


newsدسته بندی زغال هاتاريخ ارسال خبر: 1396/06/13
در این دوره زغال ها به انواع مختلفی دسته بندی شده اندبيشتر
newsمدل های متفاوت دستگاه تولید زغال مراحل مختلف تولید زغال فشردهتاريخ ارسال خبر: 1396/05/24
دارای چند مرحله می باشدبيشتر
newsدستگاه تولید زغال که به صورت مکانیزه کار می کندتاريخ ارسال خبر: 1396/05/22
تفاوت بین دو دستگاه تولید زغال مکانیزه و سنتیبيشتر
newsموثرترین مواری که در کیفیت داشتن و تولید زغال در دستگاه تولید زغال باید رعایت شودتاريخ ارسال خبر: 1396/05/04
داخل مخزن به دو حالت طراحی شده است، درب ورودی این دستگاه تولید زغال به طوری ساخته شده استبيشتر
newsزغالی که در دستگاه تولید زغال تولید و فعال شده است، چگونه می باشد؟تاريخ ارسال خبر: 1396/05/03
زغال فعالی که در دستگاه تولید زغال تولید شده به دلیل نیروی جاذبه اش مواد ارگانیک را از طرف خویش جذب میکندبيشتر
newsآموختن شیوه پختن زغال لیمو تاريخ ارسال خبر: 1396/05/01
شرکت تولید زغال اروند دستگاه تولید زغال آن به طریق حرارت دهی غیر مستقیم کار می کندبيشتر
newsچه کشورهایی جز تولیدکنندگان و مصرف کنندگان زغال می باشند؟ تاريخ ارسال خبر: 1396/04/31
در این مورد نمی توان به کشور مشخصی اشاره کردبيشتر
newsامتیاز های چوب و زغال چوبتاريخ ارسال خبر: 1396/04/27
از امتیازهای چوب می توان به پاکیزه بودن و آتش گرفتن سریع آن اشاره کرد بيشتر
newsدستگاه تولید زغال چند جداره: تاريخ ارسال خبر: 1396/04/26
دستگاه تولید زغال 3جداره به سبب اینکه دودسوزی را کاهش می دهد، کمتر انرژی را کاهش می دهدبيشتر
newsدستگاه تولید زغال 3 جداره و 2 جداره تاريخ ارسال خبر: 1396/03/01
این دستگاه تولید زغال دارای خصوصیاتی است که همزمان می تواند به دو صورت زغال تولید کندبيشتر
 1  2  3  4 > 

اطلاعات تماس

آدرس پستی: ایران – استان خوزستان - شهرستان خرمشهر – بعد از پل جديد(جهان آرا) – انتهاي خیابان صداقت – كارخانه توليد زغال اروند

تلفن همراه: 09331420270

ایمیل: info {a} arvandmachine.com

TOP