جزئيات خبر


آموختن شیوه پختن زغال لیمو

شرکت تولید زغال اروند دستگاه تولید زغال آن به طریق حرارت دهی غیر مستقیم کار می کند


 شرکت تولید زغال اروند دستگاه تولید زغال آن به طریق حرارت دهی غیر مستقیم کار می کند و چوب و زغال در حرارت مستقیم و شعله آتش قرار نمیگیرند، به دلیل اینکه حرارتی که به قسمت های تحتانی دستگاه تولید زغال طبق محاسبات متالوژی صورت گرفته است. و در مناطقی مانند مناطق خشک و نیمه مرطوب و مکان هایی که سطح آن ها از سطح آب دریا پایین تر باشد صورت می گیرد.

آموزش علم فنی برای پختن زغال لیمو :

 امروزه و در این دوره جدید دستگاه تولید زغال لیمو را ما به وسیله تجربیاتی که از نیاکان خویش آموخته ایم تولید می کنیم وحتی کشورهایی همانند چین هم دسترسی به این تکنولوژی را ندارند. این دستگاه تولید زغال دارای فیلتر ضد دود بوده و اتوماتیک است و باعث آلودگی نمی شود. دستگاه تولید زغال 3جداره همراه با دستگاه اکسیژن می باشند. این دستگاه تولید زغال مجهز به دستگاه سرکه گیر، خنک کننده و فیلتر دودگیر هستند.

ساير اخبار


news
دسته بندی زغال هاتاريخ ارسال: 1396/06/13
در این دوره زغال ها به انواع مختلفی دسته بندی شده اندبيشتر
news
تفاوت بین دو دستگاه تولید زغال مکانیزه و سنتیبيشتر
news
داخل مخزن به دو حالت طراحی شده است، درب ورودی این دستگاه تولید زغال به طوری ساخته شده استبيشتر
news
زغال فعالی که در دستگاه تولید زغال تولید شده به دلیل نیروی جاذبه اش مواد ارگانیک را از طرف خویش جذب میکندبيشتر
news
آموختن شیوه پختن زغال لیمو تاريخ ارسال: 1396/05/01
شرکت تولید زغال اروند دستگاه تولید زغال آن به طریق حرارت دهی غیر مستقیم کار می کندبيشتر
news
در این مورد نمی توان به کشور مشخصی اشاره کردبيشتر
news
امتیاز های چوب و زغال چوبتاريخ ارسال: 1396/04/27
از امتیازهای چوب می توان به پاکیزه بودن و آتش گرفتن سریع آن اشاره کرد بيشتر
news
دستگاه تولید زغال 3جداره به سبب اینکه دودسوزی را کاهش می دهد، کمتر انرژی را کاهش می دهدبيشتر
news
این دستگاه تولید زغال دارای خصوصیاتی است که همزمان می تواند به دو صورت زغال تولید کندبيشتر
 1  2  3  4 > 

اطلاعات تماس

آدرس پستی: ایران – استان خوزستان - شهرستان خرمشهر – بعد از پل جديد(جهان آرا) – انتهاي خیابان صداقت – كارخانه توليد زغال اروند

تلفن همراه: 09331420270

ایمیل: info {a} arvandmachine.com

TOP