درباره توليد زغال شركت اروند

مثال سودآوری تولید زغال لیمو

در کوره های لیمویی ٥٠٠ کلیویی، حدودا ٣٠ کیلوگرم زغال چیپسی و به طور متوسط ١٠٠ کیلوگرم زغال سالم به دست می آوریم. 
زغال چیپسی که در بسته های ٨٠ یا ١٢٠ گرمی یا به صورت کیلویی و غیربسته بندی داخل بازار می شود که حداقل کیلویی ٥ هزار تومان فروخته می شود و همچنین زغال لیمویی سالم دست کم کیلویی ٧ هزار تومان می شود. 
در کوره های یک تنی لیمو گنجایش تولید ذکر شده به دو برابر افزایش پیدا می کند. 
به دلیل اینکه رطوبت چوب لیمو و مرکبات زیاد است، به طور متوسط یک چهارم محصول رو می گیرد.
یک کیلو چوب مرکبات رسیده در مکان تولید حداکثر در صورتی که چوب را گران خریده باشند، قیمت خرید آن ٧٠٠ تومان می باشد. 
که اگر یک چهار محصول برداشتم شود، مبلغ تولید یک کیلو زغال لیمو به ٢٨٠٠ تومان میرسد و اگر هزینه سوخت ٢٠٠ تومان باشد تولید یک کیلو زغال لیمو به ٣٠٠٠ تومان می رسد.
در بازار خرابی، با فروش کیلویی ٥٠٠٠ تومان و کم کردن ٣٠٠٠ هزار تومان به عنوان هزینه تولید زغال به سود ٢٠٠٠ تومانی برای زغال چیپسی و همچنین کمترین مبلغ فروختن زغال لیمو، کیلویی ٧٠٠٠ تومان است، که با کم کردن ٣٠٠٠ تومان به عنوان هزینه تولید به ٤٠٠٠ تومان سوآوری برای زغال های بدون شکستگی می رسیم. 
در کوره های ٥٠٠ کیلویی ١٠٠ کیلو زغال سالم در هر پخت داریم که ٤٠٠٠ تومان سود برای هر یک کیلو به گفته ای ٤٠٠ هزار تومان میدهد و ٣٠ کیلو زغال چیپسی داریم که با سود ٢٠٠٠ تومان برای هر کیلو به گفته ای ٦٠ هزار تومان می دهد. 
اگر ٦٠ هزار تومان را با ٤٠٠ هزار تومان جمع کنیم به گفته ای ٤٦٠ هزار تومان میدهد که در ماه ١٥ دوره پخت انجام می شود که به درآمدی بالای ٦ میلیون تومان در ماه با کوره های ٥٠٠ کیلویی لیمو خواهد رسید.
نکته: با کوره های یک تنی لیمو تولید زغال در ماه ٢ برابر می شود و در آخر این سودآوری ها هم به ٢ برابر می رسد.

مثال سودآوری تولید زغال کباب

هزینه چوب کبابی به طور متوسط کیلویی ١٢٠ تومان است و یک سوم زغال می دهد که به معنای دیگر می شود ٣٦٠ تومان که اگه ٤٠ تومان هزینه ای که برای سوخت هر یک کیلو زغال صرف میشود را با آن جمع کنیم، میشود ٤٠٠ تومان که هزینه یک کیلو زغال کبابی است.
یک کیلو زغال به صورت غیر بسته بندی و فله ای فروشش حداقل ١٣٠٠ تومان است که اگر ٤٠٠ تومان هزینه تولید یک کیلو زغال کبابی از آن کم شود، ٩٠٠ تومان سود یک کیلو زغال کبابی به صورت غیر بسته بندی و فله ای را می دهد.
کمترین تولید زغال در کوره های ٥٠٠ کیلویی کبابی به طور متوسط ١٥٠ کیلو است که در ٩٠٠ تومان سود یک کیلو زغال کبابی ضرب شود ١٣٥٠٠ تومان می شود که در طَی ٣٠ روز که در یک ماه با کوره های ٥٠٠ کیلوگرمی، اگر زغال را فله ای به فروش برسانیم سودآوریش به ٤ میلیون در ماه می رسد و اگر زغال کبابی به طور بسته بندی به بازار ارائه کنیم، به طور متوسط کیلویی حداقل ٢٠٠٠ تومان وارد بازار می شود که مبلغ تولید زغال (٤٠٠تومان) و هزینه بسته بندی (برای هر کیلو ١٥٠تومان) از آن کاسته می شود ،که حاصل ١٤٥٠ تومان می باشد که سودآوری برای هر کیلو زغال کبابی بسته بندی شده است. 
و با کوره های ٥٠٠ کیلویی کبابی با تولید روزانه ١٥٠ به عبارتی روزی ٢١٧ هزار تومان حاصل می شود و در طَی یک ماه ٦.٥ میلیون تومان به دست می آید.
نکته: با کوره های یک تنی کبابی، در روز تولید ٢ برابر می شود و در نتیجه سودآوری هم به ٢ برابر خواهد رسید.

اطلاعات تماس

آدرس پستی: ایران – استان خوزستان - شهرستان خرمشهر – بعد از پل جديد(جهان آرا) – انتهاي خیابان صداقت – كارخانه توليد زغال اروند

تلفن همراه: 09331420270

ایمیل: info {a} arvandmachine.com

TOP